PRAVILA O PRIVATNOSTI

Verujemo da je važno da zaštitimo vašu privatnost i da budemo otvoreni o tome kako koristimo vaše lične podatke. Ova izjava ima za cilj da vas obavesti o vrsti informacija prikupljenih od kupaca i o tome na koji način koristimo ove informacije.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

IDENTIFIKACIJA OPERATORA / KO SMO MI

Ovaj web sajt (u daljem tekstu „SAJT“) je u vlasništvu i njime upravlja VALORIS CENTER S.R.L. (u daljem tekstu Valoris), koja se nalazi u Bukureštu, ulica Dudesti-Pantelimon 42, okrug 3, registrovana u Trgovačkom registru pod brojem J40 / 6644/2006, C.U.I. RO 18602432, telefon 0215299929, e-mail: dpo@valoriscenter.com.

DEFINICIJE

Prema EU Uredbi 679/2016 (primenjiva u Rumuniji od 25. maja 2018.), Valoris je „operater“ ličnih podataka.

„GDPR” – EU Uredba 679/2016 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka i u pogledu slobodnog protoka takvih podataka.

„Operater“ označava fizičko ili pravno lice koje utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka.

„Lični podaci“ označavaju svaku informaciju u vezi sa identifikovanim ili lica koje se može identifikovati („subjekat podataka“);

„Ciljana osoba“ označava identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati. Pojedinac koji se može identifikovati je osoba koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, uglavnom pozivanjem na identifikacioni element kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, element za identifikaciju na mreži ili jedan ili više specifičnih elemenata, kao što je njegov fizički , fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili društveni identitet

PROMENE

Zadržavamo pravo da ovaj dokument izmenimo kad god je to potrebno. Podstičemo klijente da povremeno pregledaju ovu stranicu kako bi bili u toku sa našim najnovijim praksama u vezi sa politikom privatnosti.

KOJU VRSTU INFORMACIJA PRIKUPLJAMO?

  1. a) Informacije koje dajete dobrovoljno

Prilikom popunjavanja formulara na sajtu, kada nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili kada na bilo koji način komunicirate sa nama, dobrovoljno nam dajete informacije koje obrađujemo. Ove informacije mogu uključivati ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, kućnu adresu. Pružajući ove informacije, čuvamo ih bezbednim i poverljivim u našoj bazi podataka.

  1. b) Informacije koje se prikupljaju automatski

Kada pretražujete našu web stranicu, možemo prikupljati informacije o vašoj poseti sajtu. Ove informacije mogu uključivati IP adresu, operativni sistem, pretraživač, aktivnost pregledanja i druge informacije o vašoj interakciji sa sajtom. Ove informacije možemo prikupljati korišćenjem kolačića ili drugih sličnih tehnologija i samo uz vašu dozvolu. Možemo da čuvamo kolačiće, jer su detaljnije informacije predstavljene u sekciji Kolačići. Ovo su statistički podaci u vezi sa aktivnostima i obrascima istorije pretraga naših korisnika i ne identifikuju vas ili bilo kog drugog pojedinca.

  1. c) Audiovizuelni podaci, kao što su slike snimljene postojećim video kamerama na radnim stanicama kompanije Valoris radnih stanica ili snimci poziva upućenih na ili sa bilo kog Valoris telefonskog broja.

Ne beležimo osetljive podatke o vašem zdravlju, etničkoj pripadnosti, verskim ili političkim uverenjima, osim ako je to neophodno. Kada beležimo takve podatke, ograničavamo se na određene aktivnosti, kao što je kada svojevoljno navedete svoja etnička ili politička uverenja u svom kontakt obrascu ili CV-u. Informacije će se čuvati kao deo poruke i biće uništene sa ostatkom dostavljenih podataka, kada se ispuni svrha obrade ovih podataka.

Ne prikupljamo podatke o deci. Određene podatke o maloletnicima možemo da obrađujemo samo ukoliko imaju više od 16 godina i imaju pravnu sposobnost da prihvate izjave koje su dali. U ovom slučaju, obrada će se vršiti samo u svrhu njihovog zapošljavanja ili pozivanja da učestvuju na raznim karijernim radionicama koje organizuje Valoris.

SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Da odgovorimo na vaše zahteve i da vas obavestimo o našim novim ili izmenjenim uslugama;

Da odgovorimo na pitanja ili upite kada nas kontaktirate;

Da zadržimo vašu prijavu ukoliko se prijavite za posao;

Da vam pružimo informacije (marketinške komunikacije) o uslugama kompanije Valoris, dostupnim poslovima, pozivima na događaje ili ankete, biltenima itd, poštom, mejlom, SMS-om, MMS-om, telefonom, društvenim medijima i drugim sredstvima – Da više ne primate marketinške/promotivne poruke, možete pratiti uputstva za odjavu uključena u svaki e-mail ili slanjem mejlom na dpo@valoriscenter.com;

Pružanje ličnih podataka putem naših kontakt obrazaca nije zakonski ili ugovorni uslov; međutim, imajte na umu da su polja označena zvezdicom (*) obavezna, jer su nam ove informacije potrebne da bismo ispunili vaš zahtev ili odgovorili na njega. Ostale podatke ili lične podatke koje navedete prilikom popunjavanja našeg kontakt obrazaca su dobrovoljne. Ukoliko nas kontaktirate, mi ćemo tu prepisku sačuvati u bazi podataka.

Korišćenje vaših podataka na iznad opisane načine dozvoljeno je važećim zakonom o zaštiti podataka, jer je to:

Potrebno za naše legitimne interese u ostvarivanju gorenavedenih ciljeva, a vaši interesi privatnosti ne prevladavaju nad njima ni u jednom slučaju;

Neophodno u nekim slučajevima za ispunjavanje naših zakonskih ili regulatornih obaveza, kao što je izlaganje informacija vlastima ili vladinim ili regulatornim institucijama;

Neophodno u nekim slučajevima za ispunjenje obaveza od javnog interesa, a kada se koriste posebne kategorije ličnih podataka, njihova upotreba je neophodna za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu prava u sudnici ili kada se obrada podataka odnosi na informacije u javnom vlasništvu;

U uslovnim okolnostima, obrađuje se uz vaš stalni pristanak, na primer kada odaberete da primate marketinške informacije i vesti putem mejla.

Mi ne donosimo podrazumevane odluke na osnovu automatizovane obrade podataka, kao što je kreiranje profila koji mogu da imaju pravne efekte ili koji značajno utiču na vas na sličan način.

Čuvaćemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje gorenavedenih ciljeva ili onoliko dugo koliko to zahteva zakon, ali ne duže od 12 meseci od vaše poslednje interakcije sa nama. Vaši lični podaci će tada biti izbrisani.

Dužina čuvanja vaših ličnih podataka zavisi od svrhe obrade podataka i načina na koji se ti lični podaci obrađuju. Različiti periodi čuvanja informacija ne mogu biti istaknuti u razumno razumljivom formatu u okviru ovog teksta Politike privatnosti. Kriterijumi koji se koriste za određivanje primenljivog perioda skladištenja su da čuvamo lične podatke navedene u ovoj politici dok (i) je neophodno da se postigne ta svrha, (ii) je neophodno da razvijemo poslovni odnos sa vama, (iii) ukoliko ste dali saglasnost i/ili (iv) to zahteva važeći zakon o čuvanju podataka.

Koristimo vaše lične podatke da bismo vam poslali marketinške materijale direktno putem mejla kada odaberete ovu opciju.

MARKETING KOMUNIKACIJE

Slaćemo vam marketinške informacije mejlom samo ako ste se sa tim složili prilikom popunjavanja odgovarajuće kontakt forme.

Stavićemo vam na raspolaganje polje za potvrdu na obrascima koji se koriste za prikupljanje vaših ličnih podataka u vezi sa načinom prijema marketinških informacija i ako ste saglasni sa tim, morate da kliknete na polje za potvrdu. Ako vam šaljemo marketinške informacije mejlom, možete da odustanete od primanja dodatnih informacija tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu „otkaži pretplatu“ ili „zaustavi“ na svom e-mail nalogu. Takođe možete iskoristiti pravo da otkažete takvu komunikaciju u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na dpo@valoriscenter.com i  pružiti sledeće informacije: svoje ime, e-mail adresu, broj telefona, nazive marketing komunikacija po prijemu kojih želite da odustanete.

KOJI JE ZAKONSKI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA?

Pravni osnov u vezi sa podacima koje dobrovoljno dajete popunjavanjem i podnošenjem odgovarajućeg obrasca ili kontaktiranjem na bilo koji način dat je u članu 6, stav (1), tačka b EU Uredbe 679/2016, odnosno „postupiti na zahtev lica u pitanju pre isteka ugovora“.

Prema važećem zakonodavstvu i GDPR-u (primenjivi od 25. maja 2018.), vaš pristanak nije potreban ako je obrada podataka neophodna za završetak ugovora, ispunjavanje zakonske obaveze ili legitimnog interesa

Kada su u pitanju podaci koje automatski prikupljaju kolačići ili druge slične tehnologije, osnova za obradu podataka je saglasnost. Kada pristupite sajtu i prihvatite politiku kolačića, dajete važeći pristanak za obradu podataka. Neslaganje sa politikom kolačića ni na koji način neće uticati na vaš pristup sajtu / informacijama koje su na njemu predstavljene i/ili porudžbinu proizvoda.

KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA? KAKO SU VAŠI PODACI ZAŠTIĆENI?

Ne komuniciramo, ne prodajemo, niti dajemo vaše podatke trećim licima u marketinške svrhe. Da bismo pojednostavili upotrebu vaših informacija i da bismo vam pružili sadržaj i/ili resurse, možemo da otkrijemo vaše podatke trećim licima. Međutim, do otkrivanja će doći samo u jednoj od sledećih situacija:

Dobavljačima, izvođačima i agentima: možemo povremeno kontaktirati ili angažovati druge kompanije i pojedince da obavljaju funkcije u naše ime. Ovi entiteti su pažljivo odabrani kako bi se osiguralo da ispunjavaju specifične zahteve zaštite privatnosti. Ovi entiteti imaju ograničenu moć korišćenja vaših podataka u bilo koje druge svrhe, osim da vam ponude svoje usluge;

Primeri uključuju hostovanje i/ili očuvanje sadržaja web lokacije ili pružanje određenih funkcija u okviru sajta, pružanje marketinških usluga. Dobavljači se nalaze u Rumuniji. Ovi primaoci će poštovati ugovorne obaveze o poverljivosti i imaće pristup samo onim ličnim podacima potrebnim za obavljanje njihovih dužnosti.

Ako koristimo dobavljača, ugovarača ili treću stranu, vaši lični podaci ostaju pod našom kontrolom.

Kompaniji Valoris HR S.R.L. (kompanija ovlašćena kao agent za privremeni rad, pružalac usluga ljudskih resursa za Valoris, Valoris Entity), uključujući njene dobavljače, izvođače i agente, koji mogu biti uključeni kako bismo mogli da odgovorimo na vaše zahteve (npr. kada koristite kontakt forme).

 

Sudovima, tužilaštvima ili drugim javnim organima, kako bismo poštovali zakon ili kao odgovor na obaveznu zakonsku proceduru (kao što je nalog za pretres ili sudska odluka), ako po sopstvenom nahođenju utvrdimo, da je naša zakonska obaveza da se uradi to.

Druge strane koje imaju vaš pristanak ili uputstva. Pored otkrivanja podataka opisanih u ovoj Politici privatnosti, možemo preneti informacije trećim licima za koje ste dali saglasnost ili zatražili takvo otkrivanje.

Trudimo se da preduzmemo sve neophodne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci koriste bezbedno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

DA LI PRENOSIMO PODATKE U TREĆE ZEMLJE?

Trenutno ne prenosimo vaše podatke u zemlje van Evropske unije. Ako promenimo politiku, obavestićemo vas o tome, daćemo vam odgovarajuće garancije i tražićemo vašu saglasnost.

BEZBEDNOST PODATAKA

Preduzeli smo tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše podatke od neovlašćenog pristupa, manipulacije ili gubitka.

Bez obzira na to što dajemo sve od sebe da zaštitimo vaše lične podatke, morate biti svesni činjenice da prenos informacija putem interneta nije potpuno bezbedan i da ne možemo da garantujemo bezbednost vaših ličnih podataka koji se prenose na sajt ili bilo koju treću stranu; iz tog razloga, prenos bilo koje informacije je vaš lični rizik.

Koristimo stroge operativne procedure i preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere da sprečimo neovlašćeni pristup, modifikovanje, brisanje ili neovlašćeno otkrivanje takvih ličnih podataka. Kontinuirano prilagođavamo naše mere bezbednosti u skladu sa tehnološkim napretkom i razvojem.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

Imate pravo da zatražite informacije o ličnim podacima koje imamo o vama. Ako su vaši podaci netačni, nepotpuni ili irelevantni, možete zatražiti da se ove informacije isprave ili uklone. Ne možemo da uklonimo vaše podatke kada postoji zakonska obaveza da ih čuvamo ili kada postoji drugi pravni osnov za čuvanje podataka.

U bilo kom trenutku možete povući datu saglasnost za korišćenje vaših podataka u marketinške svrhe. Možete nas kontaktirati putem mejla na dpo@valoriscenter.com.

Pravo na povlačenje saglasnosti;

U meri u kojoj se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade izvršene na osnovu saglasnosti koja je data pre prijema zahteva za povlačenja.

Ako se obrada zasniva na pristanku, svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, besplatno, slanjem mejla na dpo@valoriscenter.com sa naznakom „Povlačenje saglasnosti“.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu;

Takođe možete podneti žalbu na obradu vaših ličnih podataka lokalnom organu za zaštitu podataka.

U malo verovatnom slučaju kada su kupci pretrpeli štetu zbog povrede prava na zaštitu ličnih podataka i ako nismo pravilno postupili po žalbi, postoji mogućnost podnošenja pritužbe nadležnom organu, kao što je Državni nadzorni organ za obradu ličnih podataka.

Pravo da se obratite sudu;

Pravo pristupa;

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju ili ne, i,  ukoliko se obrađuju, možete imati pristup svojim ličnim podacima i određenim informacijama o načinu na koji se obrađuju. U nekim slučajevima, možete nam se obratiti za elektronsku kopiju vaših podataka.

Pravo na ispravku;

Ako možete da dokažete da lični podaci koje imamo o vama nisu tačni, možete zahtevati da se ove informacije ažuriraju ili isprave. Imate pravo da dobijete od nas, bez nepotrebnog odlaganja, ispravku netačnih ličnih podataka koji vas se tiču. Imajući u vidu svrhe za koje su podaci obrađeni, imate pravo da popunite nepotpune lične podatke, uključujući i dopunsku izjavu.

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“);

Pod određenim okolnostima, imate pravo da izbrišete svoje lične podatke. Takav zahtev možete podneti u bilo kom trenutku i Valoris će uraditi procenu vašeg zahteva, ali ovo pravo podleže svim zakonskim pravima ili obavezama koje mogu zahtevati zadržavanje podataka. Za situacije u kojima, u skladu sa zakonom, utvrdimo da se vaš zahtev za brisanje vaših ličnih podataka mora poštovati, Valoris će to učiniti bez nepotrebnog odlaganja.

Kada (1) podaci više nisu potrebni za ispunjenje svrhe, (2) je pristanak povučen i ne postoji drugi pravni osnov za obradu, (3) se protivite obradi podataka, a ne postoje legitimni razlozi da se oni obrađuju ili (4) su lični podaci obrađeni nezakonito, imate pravo da zatražite brisanje podataka koji se odnose na vas, bez nepotrebnog odlaganja.

Pravo na ograničenje obrade;

Imate pravo da ograničite opseg obrade podataka sa naše strane, ukoliko:

 

(a) osporavate tačnost podataka u periodu koji nam omogućava da ih proverimo;

(b) je obrada nezakonita, ali ne odobravate brisanje vaših ličnih podataka, zahtevajući umesto toga ograničenje njihove upotrebe;

(c) nam više nisu potrebni vaši lični podaci za obradu, ali tražite od nas da pronađemo, ostvarimo ili odbranimo neko pravo na sudu;

(d) ste se protivili obradi prema članu 21 (1) GDPR-a u vezi sa dužinom vremena koje je potrebno da se proveri da li naša legitimna prava nadmašuju vaša prava.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da dobijete lične podatke koji se odnose na vas i koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i čitljivom formatu, i imate pravo da te podatke prenesete drugom operateru bez ikakvih prepreka sa naše strane, ukoliko se:

(a) obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom (a) ili članom 9, stavom 2, tačkom (a) GDPR-a ili ugovorom u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom (b) iz GDPR-a; i

(b) obrada se vrši automatskim sredstvima.

Pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući kreiranje profila, koja proizvodi pravne efekte ili na sličan način utiču na vas u značajnoj meri.

Nemate ovo pravo ukoliko je odluka:

(a) neophodna za  raskid ugovora između vas i kontrolora podataka;

(b) potvrđena zakonom Unije ili nacionalnim  zakonom koji se primenjuje na kontrolora i koji takođe predviđa odgovarajuće mere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose; ili

(c) zasnovana  na vašem izričitom pristanku.

Da biste ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati na sledeću adresu: dpo@valoriscenter.com.

OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE:

Vremenski period: pokušaćemo da odgovorimo na vaše zahteve u roku od 30 dana. Međutim, rok se može produžiti iz specifičnih razloga koji se odnose na određeni pravni zakon ili na složenost vaše prijave.

Ograničenje pristupa: u nekim situacijama možda nećemo moći da vam omogućimo pristup svim ili nekim vašim ličnim podacima zbog zakonskih odredbi. Ako odbijemo vaš zahtev za pristup, obavestićemo vas o razlogu vašeg odbijanja.

Nemogućnost identifikacije

U nekim slučajevima možda nećemo moći da pretražimo vaše lične podatke zbog identifikatora navedenih u vašem zahtevu. Primer ličnih podataka koje ne možemo da vidimo kada nam date svoje ime i e-mail adresu su podaci prikupljeni putem kolačića pretraživača.

U takvim slučajevima, ako ne možemo da vas identifikujemo kao osobu, nećemo moći da udovoljimo vašem zahtevu, osim ako ne dostavite dodatne informacije za identifikaciju.

PITANJA I ZAHTEVI / KAKO OSTVARITI PRAVA

Za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa obradom vaših podataka, ukoliko želite da ostvarite svoja zakonska prava u vezi sa svojim podacima, ili ako ste zabrinuti zbog načina na koji se odnosima prema bilo kom problemu kada je u pitanju privatnost, možete nam pisati na e-mail: dpo@valoriscenter.com.